Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Beskär fruktträd och buskar

Att beskära fruktträd och buskar är en viktig del av trädgårdsskötseln som bidrar till friska växter och riklig skörd. Genom att förstå när och hur man beskär kan du ge dina växter de bästa förutsättningarna för att frodas. Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att komma igång.

Varför beskära?

Främja Hälsa: Ta bort döda, skadade eller sjuka grenar förhindrar spridning av sjukdomar och skadedjur.
Öka Skörden: Genom att tunna ut trädet förbättras luftcirkulationen och ljusgenomsläppet, vilket leder till bättre fruktutveckling.
Forma Växten: En välformad växt är inte bara estetiskt tilltalande utan också mer motståndskraftig mot vind och tyngden av frukt.

När ska man beskära?

Fruktträd: Beskärning av fruktträd görs bäst under sen vinter eller tidig vår, innan träden börjar växa. För äppel- och päronträd är februari till april en bra period. Stenfruktsträd som körsbär och plommon beskärs bäst på sommaren för att minska risken för sjukdomar.
Buskar: Tidpunkten för beskärning av buskar beror på typen av buske. Vårblommande buskar beskärs efter blomningen, medan sommarblommande buskar beskärs på våren.

Hur beskär man?

Förbered verktyg: Se till att dina beskärningsverktyg är rena och vassa för att göra rena snitt och minimera skador på växten.
Ta bort döda och skadade grenar: Börja med att ta bort alla döda, skadade eller sjuka grenar. Dessa kan identifieras genom missfärgning eller brist på knoppar.
Tunna ut kronan: För fruktträd, tunna ut kronan genom att ta bort grenar som växer inåt eller korsar varandra. Detta förbättrar luftcirkulationen och ljusgenomsläppet.
Formklippning: För att forma växten, gör snitt precis ovanför en knopp som växer i den riktning du vill att grenen ska växa. Försök att hålla trädet balanserat och symmetriskt.
Ta inte för mycket: Undvik att ta bort mer än en tredjedel av växtens totala massa vid en beskärning. För kraftig beskärning kan stressa växten och minska dess förmåga att producera frukt.

Tips och Tricks

Rätt verktyg, en beskärningssax för mindre grenar, en grensax för tjockare grenar, och en såg för riktigt stora grenar.
Gör snittet precis ovanför en knopp eller en sidogren för att främja ny tillväxt.
Rengör dina verktyg mellan varje träd eller buske för att förhindra spridning av sjukdomar.
Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att dina fruktträd och buskar förblir friska och produktiva. Kom ihåg att beskärning inte bara handlar om att ta bort grenar utan också om att ge dina växter de bästa förutsättningarna för tillväxt och skörd.