Hoppa direkt till innehåll
Borta Bra Hemma Bäst

Gödsla gräsmattan inför hösten

Sommaren är över och det är dags att gödsla gräsmattan inför hösten och vintern. Kväve är viktigt för jorden och maximerar näringsupptaget för växterna. Dock så gör kväve växterna känsligare för kyla om man överdoserar. Ta ungefär 3 kg per 100 kvadratmeter.
Kväve ger snabb tillväxt och gröna växter och det gäller för gräsmattan med. Så man får inte gödlsa för sent på året eftersom tillväxten bör stanna av inför vintern. I slutet av Augusti är en bra tid. Du kan också lägga på ett tunt lager gräsfrön om du vill täta upp gräsmattan om den känns gles. Gör detta i samband med gödsling.
Kom ihåg att vattna ordentligt efter gödsling. Att gödlsa på hösten är bra för det är i regel mer nederbörd och svalare så fukt stannar kvar i marken, men om det är en fin sensommar så undviker du brännnmärken i gräsmattan om du vattnar ordentligt.
Klipp också gräsmattan minst en gång i veckan, men inte superkort. En tumregel är att klippa högst en tredjedel av längden varje gång. Efter gödsling kan du behöva klippa den två gånger i veckan.