Här hanterar du din relation med andra medlemmar på sidan, oavsett om det är barn eller anställda. Om du vill anges som barn eller anställd till en annan medlem så ska du be dem gå in på den här sidan på deras profil och lägga till dig då du inte kan göra det själv